Det gode stråtag

Stråtag er smukt og en meget harmonisk tagdækning, fordi strå er et ægte naturmateriale og fordi stråtag helt igennem er håndarbejde. Netop derfor er der forskel på stråtage - en charme i sig selv og så er stråtag det mest klima- og miljøvenlige af alle tage.

Men skal man hver dag kunne glæde sig over sit stråtag, må man sikre sig, at det er håndværksmæssigt godt udført.

Så her kan du læse lidt om hvad vi mener er det gode stråtag.

 • Nytækning og renovering
 • Reparationer
 • Brandsikring
 • Tagrapport ved Huskøb/salg
 • Hurtig assistance ved skader
 • Uforpligtende tilbud​

og ​​I op til 10 år med:

Det gode stråtag

​Sådan bedømmer man stråtag

Tagskæg bør have samme tykkelse og samme vinkel i forhold til tagflade, langs facaden . Vinkel på tagskæg bør dog ikke overstige vinkelret af hensyn til tagdryp.

Det gode stråtag

​​Tagskæg er IKKE lig med tagets tykkelse
Tagets udhæng fra lægte eller mur bør ikke overstige 25 cm til underkant af tagskæg.

Det gode stråtag

Tagtykkelse siger ikke noget om kvalitet eller om holdbarheden af stråtaget.

Det vigtigste er at der er så meget som muligt fald på alle tækkerørene i stråtaget og det ikke er for fast i tækningen.

Disse to ting gør at taget ikke opfugter ned i stråtaget og fremmer en hurtigere udtørring igen. Forskellen i hældningen mellem tagfladens hældning og tækkerørenes hældning på stødet (fra kæp ned til rodende) må aldrig overstige en forskel (gradtabet) på 18 grader.

På de fleste af vores stråtage ligger vi på et gradtab mellem 12 og 14 grader. Altså væsentligt bedre end de maks 18.

Taget skal være fremstå lige langs kanter. ​
Rygningen skal ikke rage længere ned end rygtræer.​

Det gode stråtag

Rørene skal ligge pænt lige op ad taget, og man skal kunne se ca 2 - 6 cm af rodender på tækkerørene.​

​Slidlag (tagtykkelse fra kæppen til tagoverflade) skal ​være ca. halvdelen af tagtykkelse, dvs. 10-15 cm.​

Det gode stråtag

Tagfladen skal være uden buler eller lunker.​

Det gode stråtag

Materialer

Tækkerørenes diameter skal være fra ca. 4-7 mm og de skal rimelig være lige, dvs. ikke for meget/ikke for lidt luft mellem rørene når man kigger i rodenden af et bundt. Man kan ikke sige at rør fra det ene eller andet land er bedst, det vigtigste er at tækkerørene er høstet efter:

 • afmodning i vintermånederne
 • i tørt vejr
 • opbevaret tørt efter høstning.
 • Tækkerørenes fugtindhold er under 16%

Der er også kommet en kommerciel græsart på markedet populært kaldet "Tækkemischantus" som giver nogle fordele, bla. er de certificerede og med 10 års ansvar fra producent. De er dog også dyrere i indkøb.

​Rygningshalm bør være (letpresset) havrehalm, da det har det største celluloseindhold og derfor er mest vandafvisende.

​Ålegræs (Tang) er også en god løsning til rygninger. Den har lang holdbarhed og kan IKKE brænde. Kan set fra et egnstraditionsmæssigt synspunkt altid anvendes i kystnære områder.

Lyng er efter min mening et meget dårligt produkt til stråtage da det ikke er eller bliver vandtæt og derfor skal der være pap el. lign. under HELE rygningen. Det bliver nemmere angrebet af Biller (Guldbasser) og det har en tendens til transformere til jord over årene som ligger sig i stråtaget og holder på vandet. Bør derfor kun anvendes hvor det er historisk påkrævet eller til nød i de egne hvor det vokser naturligt i omgivelserne.

Rygtræer skal være egetræ og helst flækket, da man ved savning åbner træets porer og herved fremmer forrådnelsen.

Alt udvendigt træ - vindskeder, dækbrædder, kvistbrædder, skorstensbrædder - bør være imprægneret, medmindre man vil male disse hvert 3'de år. Et godt alternativ til "trykket træ" er Superwood som er mere miljøvenligt.

Rørene fastholdes med 5 mm galvaniseret rundjern (kæppen).

Kæppen fastholdes ved at skrue en 35 mm. Klimate skrue med 1 mm rustfri tråd ind i lægten. Herefter snoes tråden over kæppen med en sækkelukker. Ved denne fastgøringsmetode undgår man at beskadige evt. Branddug, isolering og elkabler, der måtte være monteret på bagside af lægter.

Metoden anvendes dog ofte ikke på fredede bygninger hvor der ønskes en fra bagsiden synlig binding. Her kan vi så tilbyde syning med krumnål​.

Det gode stråtag

Vedligeholdelse/holdbarhed

Det gode stråtag

Halmrygningen fornyes ca. hvert 3-5 år.

Tangrygning fyldes efter, efter ca 3-4 år og har derefter en væsentlig forlænget levetid.

Udvendigt træ behandles med træbeskyttelse efter produktets vejledning.

 • Hvis det er trykimprægneret, kan man lade det ubehandlet, men man må så regne med noget kortere levetid.
 • Større mosangreb bør fjernes med blød græsrive eller evt. ved sprøjtning.
 • Stråtageet kan også sprøjtes med ECO-style Algefjerner, som er det eneste produkt der er godkendt til stråtage.
 • Taget skal have luft omkring, så det kan tørre efter regn.
 • Ingen planter op i tagskæg. Ingen grene, der kan svaje på taget.
 • Et velholdt kvalitets stråtag holder mellem 30 og 60 år.
 • Ingen stråtage bør have under 45 graders taghældning og jo større jo længere holdbarhed.
 • Mange gamle bondehuse er på 47-50 grader.

  Få et uforpligtende tilbud!

  Udfyld gerne oplysningerne så kontakter vi dig hurtigst muligt​

  19 − 15 =